easy-tech.zone
true
Elektroinštalácie
Elektroinštalácie
ELEKTROINŠTALÁCIA PRE KOMERČNÉ, OBCHODNÉ A ADMINISTRATÍVNE BUDOVY
 
Všetky naše služby zahrňujúce realizácie či už silnoprúdových alebo slaboprúdových rozvodov ponúkame pre rôzne typy objektov ako sú napríklad kancelárie, sklady, rôzne komerčné a obchodné objekty, hotely, byty a rodinné domy.
OBORY PÔSOBNOSTI
 • Elektronické zabezpečovacie systémy
 • Kompletné elektroinštalácie bytov, domov, administratívnych budov, priemyselných budov či rôznych objektov
 • Bleskozvody
 • Demontáž starých a nevhodných rozvodov, inštalácia novej kabeláže s vysekaním drážok
 • Montáž a zapojenie svietidiel (od jednoduchých až po priemyselné), núdzového osvetlenia, vypínačov a zásuviek, snímačov, senzorov a iného elektroinštalačného vybavenia
 • Montáž rozvádzačov NN napätia
 • Montáž komponentov pre PC siete, EPS, alarmy, kamerové systémy, TV rozvody
 • Elektronické protipožiarne systémy
 • Vysokonapäťové prípojky
 • Nízkonapäťové inštalácie
 • Štruktúrované kabeláže
 • Kompletné elektroinštalačné práce občianskej vybavenosti
 • Meranie a regulácia
 • A ostatné elektroinštalačné činnosti