easy-tech.zone
true
Strojárstvo
Strojárstvo
Hlavnými aktivitami sú kovoobrábanie, zváranie konštrukcií, montáž skupín a kompletných strojov pre rôzne odvetvia priemyslu. Venujeme sa aj údržbe a servisom strojných zariadení.
  • Výroba kovových konštrukcií
  • Výroba zváraných častí na mieru
  • Kovoobrábacie práce
  • Sústružnícke práce
  • Práce na fréze
  • Pálenie/rezanie hrubých plechov na rezacom automate
  • Údržba zariadení
  • Servisné práce u zákazníka